Huidige premies voor het vervangen van je ramen

Bekijk hier de premies in Brussel
Bekijk hier premies in Vlaanderen

Premies in Wallonië

 

Sinds 1 juni 2019 is het verplicht om je werk te laten beoordelen door een door Wallonië erkende energieauditor. Het doel van deze audit is om een energiebeoordeling van je woning uit te voeren met behulp van een PAE, wat staat voor Procédure d’Avis Energétique. De auditor zal rekening houden met een aantal gegevens, zoals je verwarmingsverbruik, de kwaliteit van de isolatie van je woning, enz. en zal je een rapport bezorgen dat aangeeft waar je verbeteringen moet aanbrengen om je energie-efficiëntie te verbeteren. Deze eerste fase moet worden uitgevoerd voordat je aan je project begint en je krijgt tot €660 vergoed voor deze audit.

  Basis voor de premie: €0,15 per bespaarde kWh

  De vervanging van je buitenschrijnwerk wordt vergoed tegen een tarief van €0,15/kWh besparing. Dit is een basisbedrag, dat kan oplopen tot €0,90/kWh afhankelijk van je totale belastbare referentie-inkomen (d.w.z. dat van je huishouden, of dat van jezelf als je geïsoleerd bent). De energieaudit zal je precies vertellen hoeveel kWh je zult besparen door je ramen te vervangen en wat het minimumbedrag van de subsidie zal zijn.

  Voorbeeld

  Als uit de audit blijkt dat je 4.500 kWh per jaar bespaart dankzij je investering in de renovatie van je ramen, kun je minstens het volgende krijgen: 4.500 x €0,15 = €675.

  Profiteer van een hogere premie afhankelijk van uw situatie

  Om het exacte bedrag van je premie te weten te komen, moet je rekening houden met twee extra parameters:

  1. Het totale referentie-inkomen van je huishouden: dit is de som van je belastbare inkomen zoals vermeld op het aanslagbiljet voor het jaar voorafgaand aan het huidige jaar.
  2. Het aantal kinderen in het huishouden: elk kind trekt €5.000 van je referentie-inkomen af
  Berekeningsbasis

  In categorie “R1” (referentie-inkomen lager dan € 23.000) zal de toegekende premie €0,15/kWh x 6 = €0,90/kWh zijn.

  In categorie “R2” (referentie-inkomen tussen €23.000,01 en €32.700 of minder) zal de toegekende premie €0,15/kWh x 4 = €0,60/kWh zijn.

  In categorie “R3” (referentie-inkomen tussen €32.700,01 en €43.200 of minder) zal de toegekende premie €0,15/kWh x 3 = €0,45/kWh zijn.

  In categorie “R4” (referentie-inkomen tussen €43.200,01 en €97.700 of minder) zal de toegekende premie €0,15/kWh x 2 = €0,30/kWh zijn.

  In de categorie “R5” (referentie-inkomen hoger dan € 97.700) bedraagt de toegekende premie € 0,15/kWh x 1 = € 0,15/kWh.

  Voorbeeld

  Situatie 1

  • je totale inkomen is €37.500,
  • je hebt twee kinderen,
  • je auditor vertelt je dat je werk je 3.500 kWh zal besparen.

  Je zit in de R2-lijn. De bonus zal zijn: 0,15€ * 4 * 3500 kWh = 2100€.

  Situatie 2

  • je totale inkomen is €80.000
  • je hebt geen kinderen
  • je accountant vertelt je dat je met je werk 3.500 kWh bespaart

  U bevindt zich in regel R4. De toegekende bonus is: 0,15€ * 2 * 3500 kWh = 1050€.

  Voorwaarden waaraan tegen 2022 moet worden voldaan

  Je moet :

   

  1. Ten minste 18 jaar oud zijn
  2. Een echt recht hebben op het te renoveren eigendom
  3. Referentiehuishoudensinkomen van minder dan €97.700
  4. Inspectiebezoeken van de overheid versnellen

  Je woning moet :

   

  1. In Wallonië gevestigd zijn
  2. Moet meer dan 15 jaar geleden gebouwd zijn
  3. Bestemd zijn voor bewoning
  4. Uitgerust zijn met enkele beglazing of niet voldoen aan de dichtheidscriteria van de Waalse regelgeving

    Premies in Brussel

     

    In Brussel biedt het Gewest u dankzij de Rénolution-beurzen twee premies om uw facturen te verlagen!

    1. De energiekaderpremie: deze vergoedt een deel van het werk dat je uitvoert om hoogrendementsbeglazing te installeren.
    2. De renovatie chassis vergoeding: dit is een procentuele terugbetaling van de kosten van je werk om je huis op niveau te brengen.

    De energie - raam premie

    Er zijn twee mogelijkheden:

    1. je kiest ervoor om je bestaande beglazing te vervangen door iets dat als “superisolerend” wordt beschouwd (driedubbel glas) met behoud van het bestaande kozijn
    2. je installeert nieuwe frames in bestaande frames

    In beide gevallen zal het Brussels Gewest u laten genieten van een “B4”-energiepremie, d.w.z. financiële bijstand.

    Deze bonus, die beschikbaar is voor residentiële, tertiaire en industriële projecten, levert je tussen de €10 en €20/m² op, afhankelijk van je inkomenscategorie.

    Inkomenscategorieën die uw premie verhogen

    Als algemene regel (plafond voor een huishouden van meer dan €71.565,50 per jaar en plafond voor een alleenstaande van meer dan €86.565,60 per jaar), zal de toegekende premie 10€/m² bedragen.

    Voor gemiddelde inkomens (plafond voor huishoudens tussen 35.782,80 en 71.565,60 euro per jaar en plafond voor alleenstaanden tussen 50.782,80 en 86.565,60 euro per jaar) zal de toegekende premie 15 €/m² bedragen.

    Voor lage inkomens (maximum voor een huishouden van minder dan € 35.782,80 per jaar en maximum voor een alleenstaande van minder dan € 50.782,80 per jaar) zal de toegekende premie € 20/m² bedragen.

    Toegangsvoorwaarden voor de bonus
    • Als het een nieuwe installatie is: je hebt een U-waarde nodig die gelijk is aan 1,1 W/m²K
    • Als het bestaande ramen zijn: een U-waarde gelijk aan 1,2 W/m²K is vereist.

    Je moet het verzoek binnen maximaal 4 maanden na de datum van de saldofactuur indienen en de volgende documenten overleggen:

    • Certificaat van de aannemer die het werk heeft uitgevoerd
    • Een kopie van de definitieve gedetailleerde schatting en alle facturen
    • Bewijs van betaling
    • Foto’s genomen na het werk (deze moeten ook worden geïndexeerd in je DIU)
    De premie renovatie ramen

    Deze premie vergoedt tot 70% van de kosten van je werk. Let op: je moet de subsidie aanvragen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd! De werkzaamheden moeten betrekking hebben op de gebouwschil, in de categorie buitenramen en -deuren.


    Bedrag van de premie

    De premie is een percentage variërend van 30% tot 70% van het geaccepteerde werkbedrag, afhankelijk van het dossier. Het bedrag van het werk wordt vermeld op de definitieve aanvaarde raming en mag niet hoger zijn dan € 35.000.

    Het toegekende percentage wordt bepaald door het inkomen van de aanvrager waarin de woning zich bevindt.

    Hoewel het mogelijk is om een voorschot op de premie aan te vragen, wordt deze over het algemeen betaald zodra de volledige aanvraag is ontvangen en het werk is voltooid.

    Bedragen zijn beperkt en worden vastgesteld per werkitem

    In de volgende gevallen kan de hoeveelheid geaccepteerd werk worden beperkt tot €300/m²:

     • ze betrekken de reparatie of aanpassing van bestaande ramen en de installatie van dubbele of driedubbele beglazing in deze ramen
     • ze betrekken de installatie van nieuwe kozijnen die gemaakt zijn van niet gelabeld hout van soorten van buiten de Europese Unie

    In de volgende gevallen kan de hoeveelheid geaccepteerd werk worden beperkt tot €200/m²:

     • ze betrekken de installatie van nieuwe kozijnen in hout waaraan geen label is toegekend
     • ze hebben betrekking op de reparatie van buitendeuren aan de voorgevel

    In de volgende gevallen kan de hoeveelheid geaccepteerd werk worden beperkt tot €150/m²:

     • Ze hebben betrekking op de installatie van nieuwe houten kozijnen met FSC- of PEFC-certificering*.
    Inkomenscategorieën die uw premie verhogen

    Drie mogelijke premies:

    1. Categorie A, de algemene regel: een inkomensgrens van meer dan €71.565,60 per jaar, exclusief R.V.O.H.R, komt niet in aanmerking voor subsidie, terwijl in R.V.O.H.R de subsidie 30% van de totale kosten van het werk bedraagt.
    2. Categorie B, gemiddeld inkomen: een inkomensplafond tussen € 35.782,80 en € 71.565,60 per jaar, exclusief R.V.O.H.R is gelijk aan 30% van de totale kosten van het werk, terwijl dit in R.V.O.H.R 40% van de totale kosten van het werk is.
    3. Categorie C, inkomenskosten: een inkomensplafond tussen € 35.782,80 en € 71.565,60 per jaar, exclusief R.V.O.H.R is gelijk aan 70% van de totale kosten van het werk, terwijl dit in R.V.O.H.R 70% van de totale kosten van het werk is.

    R.V.O.H.R: een gebied dat het grootste deel van Brussel-Stad omvat, evenals de oude wijken Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst.

    Om alle Renolution-premies te kennen, klik hier !

    De premies in Vlaanderen

     

    Het verkrijgen van een renovatiepremie is lange tijd een hindernissenparcours geweest in Vlaanderen. Om een subsidie te krijgen voor het plaatsen van nieuwe ramen of technische installaties, moest je vroeger een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid. En voor premies voor dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepompen en zonneboilers moest je bij netbeheerder Fluvius aankloppen. Sinds 1 oktober 2022 heeft de Vlaamse overheid dit aanvraagproces vereenvoudigd door alle subsidies te groeperen onder de naam Mijn Verbouw Premieen op één digitaal portaal.

    Wat is de premie van netbeheerder?

    Om mensen te motiveren om energie te besparen, beloonde de Vlaamse overheid in het verleden netbeheerders die bonussen gaven aan hun trouwe klanten.

    Vanaf 1 juli 2022 worden de Vlaamse renovatiepremie en de meeste energiepremies die door netbeheerder Fluvius worden verdeeld, geïntegreerd in een nieuw online aanvraagsysteem: Mijn VerbouwPremie.

    Renovatie-premie in Vlaanderen

    De werkzaamheden van Mijn Verbouw Premie omvatten isolatie en renovatie van daken, buitenmuren en vloeren; beglazing en buitenschrijnwerk voor ramen en deuren; renovatie van binnenmuren, plafonds en trappen; elektriciteit en loodgieterswerk; en duurzame energieproductie met een zonneboiler en warmtepomp.

    In het nieuwe systeem hangt het maximumbedrag van “Mijn renovatie-premie” nog steeds af van het belastbaar inkomen van de huiseigenaar(s) en de officiële echtgenoot (echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner). De regeling houdt ook rekening met de gezinssituatie (aantal personen ten laste).

    Er wordt nu rekening gehouden met drie inkomenscategorieën.

    Voor premies op ramen en deuren :

    Laag inkomen, met een jaarlijkse drempel van €32.980 voor alleenstaanden en €16.170 voor samenwonenden. Voor elke extra persoon ten laste worden deze bedragen altijd verhoogd met € 3.700. De kosten van ramen en schrijnwerk worden voor 50% vergoed tot een maximum van €5.500.

    Het gemiddelde inkomen is gemaximeerd op €46.170 voor alleenstaanden en €65.960 voor samenwonenden. Er is ook een verhoging van €3.700 per persoon ten laste. De kosten van ramen en schrijnwerk worden voor 35% terugbetaald tot een maximum van € 3.850.

    Tot slot omvat de categorie hoge inkomens alle inkomens boven deze grenzen. Alleen de kosten van hoogrendementsbeglazing worden vergoed tegen 40%, tot een maximum van € 16/m2.

    Een andere nieuwe functie – Mijn Verbouw Lening :

    Ben je van plan om een woning in het Vlaams Gewest te kopen voor een grondige renovatie (of afbraak en verbouwing) om deze milieuvriendelijker te maken? Dan kun je gebruik maken van een nieuwe en zeer aantrekkelijke regeling: een renteloze renovatielening! Met deze regeling kun je tot € 60.000 lenen en genieten van een rentesubsidie voor je renovatieproject.

    Totale renovatie-premie

    De totale renovatie-premie is een vergoeding voor huiseigenaren die minimaal 3 van de volgende investeringen doen over een periode van maximaal 5 jaar:

    • Isolatie van minstens 30 m² dak- of zolderruimte
    • Isolatie van minstens 30 m² binnen-, buiten- of spouwmuren
    • Isolatie van minstens 30 m² vloeren
    • Installatie van minstens 5 m² nieuwe beglazing
    • Installatie van een nieuwe zonneboiler
    • Een warmtepomp installeren
    • Installatie van een nieuw ventilatiesysteem

    Hoe meer werk je uitvoert, hoe hoger de premie die je ontvangt:

    3 investeringen = primie van 1250€
    4 investeringen= primie van 1750€
    5 investeringen = primie van 2750€
    6 investeringen = primie van 3750€
    7 investeringen =
    primie van 4750€

    Deze premie wordt echter gehalveerd voor werk op flats.

    Wil je meer informatie over renovatiepremies?

    Alle informatie die je nodig hebt over bouwen en renoveren, leningen en subsidies kun je vinden op deze websites:

    • mijnverbouwpremie.be :de website voor subsidieaanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie en woningkwaliteit.
    • energiesparen.be : de website van het Vlaams Energieagentschap, waar je de premie kunt berekenen waarop je recht hebt voor elk type renovatie.
    • mijnBENOvatie.be :De stappen die nodig zijn voor energie-efficiënte renovatie.